Opći uvjeti

OPĆI UVJETI J i P d.o.o ZA ONLINE KUPOVINU

UVOD

Opći uvjeti poslovanja J i P doo za internetsku kupnju (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1), Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka – Uredbom EU 2016/679 (GDPR) i Zakon o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova (ZIsRPS).

Internetskom kupnjom upravlja tvrtka J in P d.o.o., sa sjedištem na adresi Ljubljanska cesta 4A, Ivančna Gorica, Slovenija (u daljnjem tekstu: J i P).

Opći uvjeti utvrđuju način, uvjete i rad internetskih kupnji, prava i obveze korisnika i J i P, te reguliraju poslovni odnos između J i P i kupca.

Kupca obvezuju Opći uvjeti koji vrijede u trenutku kupnje (naručivanje putem interneta). Prilikom narudžbe korisnik se podsjeća na Opće uvjete i potvrđuje svoje poznavanje s njima davanjem narudžbe.

Uz registraciju odn. Registracijom na web mjestu: www.kinetic-reactor.com (u daljnjem tekstu: web mjesto) korisnik potvrđuje da je pročitao Opće uvjete, da se s njima slaže i prihvaća ih u cijelosti. Pojedini dijelovi Općih uvjeta također su namijenjeni neregistriranim posjetiteljima, pa im preporučujemo da se upoznaju s Općim uvjetima i politikom privatnosti.

 

PROIZVODI J i P DOSTUPNI ZA ONLINE KUPOVINU

Svi proizvodi u prodajnom portfelju J i P temelje se na kinetičkoj tehnologiji. Kinetic tehnologija je međunarodna tehnologija zaštite vode J i P zaštićena patentom, s brojnim i znanstveno potkrijepljenim pozitivnim učincima na takvu pročišćenu vodu.

Proizvodi se mogu prodavati pojedinačno ili zajedno s drugim proizvodima i po cijenama objavljenim na web mjestu, u trenutku kupčeve internetske kupnje. Određivanje politike cijena (redovite cijene, promocije, popusti …) i pojedinačna ili zajednička prodaja proizvoda isključiva su odgovornost J i P.

ONLINE KUPOVINA

Kupoprodajni ugovor između J i P i kupca zaključuje se u trenutku internetske kupnje u trenutku kada J i P kupcu pošalju elektroničku poruku o statusu njegove narudžbe (s naslovom: potvrda o primitku narudžbe). Od ovog trenutka, sve cijene i ostali uvjeti su fiksni i primjenjuju se na J i P te na kupca. Kupac je osoba s podacima koje pruža prilikom narudžbe. Kasnije nije moguće promijeniti podatke o kupcima.

NAČINI PLAĆANJA

Moguće je plaćanje odabranog proizvoda prilikom internetske kupnje:

– Po primitku proizvoda (nakon preuzimanja);

– putem PayPal internetskih financijskih usluga;

– uplata na transakcijski račun J i P.

RAČUN

Po isporuci naručenih proizvoda, J i P račun također šalju na e-mail adresu kupca.

U slučaju pouzeća, kupac po primitku dobiva ispisanu fakturu za kupljene proizvode. Kupac prima račun za svaku zasebnu narudžbu posebno.

Račun uključuje raščlambu cijene, primjenjivi porez na dodanu vrijednost i sve ostale moguće troškove povezane s kupnjom.

Kupac je dužan provjeriti točnost svojih podataka prije narudžbe. Naknadni prigovori na ispravnost izdanih računa neće se uzimati u obzir.

KOD ZA POPUST

Kôd za popust može donijeti razne pogodnosti prilikom online kupnje i vremenski je ograničen. Aktivni kod za popust korisnik može dobiti na promocijama, promocijama ili ponovljenim / višestrukim kupnjama, na način i pod uvjetima koji proizlaze iz određene aktivnosti za dobivanje koda za popust.

PRAVO POTROŠAČA ODUSTANKA OD UGOVORA I / ILI POVRATKA PROIZVODA

Potrošač (ovo se odnosi na fizičke osobe koje predmet nabave u svrhe izvan njihove dohodovne djelatnosti) ima pravo obavijestiti prodavatelja u roku od 14 dana od primitka bilo kojeg proizvoda koji odustaje od ugovora bez potrebe da navede razlog svoje odluke. Rok počinje teći dan nakon dana primitka proizvoda.

Potrošač o odustajanju od ugovora obavještava na e-adresu prodavatelja: info@kinetic-reactor.com

Bez obzira na odredbe prva tri stavka ovog poglavlja, koje imaju pravnu osnovu, J i P omogućuje svim svojim kupcima da kupeni proizvod, bez navođenja razloga, vrate u roku od 30 dana (računajući sljedeći dan od dana primitka proizvoda).

U slučaju odustajanja od ugovora i / ili povrata proizvoda, korisnik mora vratiti kupljeni proizvod ili poštom na adresu J and P d.o.o., Ljubljanska cesta 4A, Ivančna Gorica, Slovenija ili ga osobno donijeti na navedenu adresu.

Korisnik mora prodavaču vratiti proizvod neoštećen i u nepromijenjenoj količini, osim ako je proizvod uništen, oštećen, izgubljen ili se njegova količina smanjila bez krivnje korisnika.

Jedini trošak koji snosi potrošač u vezi s odustajanjem od ugovora ili korisnika prilikom vraćanja proizvoda je trošak povrata proizvoda (koji se u slučaju otpreme naplaćuje prema cjeniku dostavne službe i ovisi o tome radi li se o pošiljci ili paketu). Proizvod mora biti vraćen prodavaču najkasnije 30 dana od slanja obavijesti o odustajanju od ugovora ili 40 dana u slučaju povrata proizvoda.

Povrat novca izvršit će se što je prije moguće, a najkasnije 5 dana nakon primitka obavijesti o odustajanju od ugovora ili primljenog vraćenog proizvoda. J i P vraćaju primljene uplate korisniku istim načinom plaćanja kao i korisnik u internetskoj kupnji.

Po odustajanju od ugovora ili vraćanju proizvoda gdje je korišten bonus, kod za popust ili promotivni kôd, ta se sredstva smatraju popustom i ne vraćaju se korisniku. Korisniku se vraća samo stvarno uplaćeni iznos.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

J i P obrađuju osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1), Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka – Uredbom EU 2016/679 (GDPR) i politikom privatnosti koja je dostupna na sljedećoj poveznici: POVEZNICA s politikom privatnosti

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA SADRŽAJ WEB STRANICE

J i P nisu odgovorni za sadržaj recenzija proizvoda koje su napisali posjetitelji. J i P recenzije prije objavljivanja recenzija i odbijaju objaviti one koje sadrže očite neistine, neprikladne su, obmanjujuće ili uvredljive.

ŽALBE I SPOROVI I NADLEŽNOST SUDA

Poslovanje J & P-a temelji se na dugotrajnoj suradnji sa svojim kupcima i njihovom zadovoljstvu, pa J i P nastoje najbolje što mogu rješavati sporove sporazumno.

U slučaju nezadovoljstva ili problema s proizvodom, kupac može nazvati telefonski broj 031 528 515 ili podnijeti prigovor na e-adresu: info@kinetic-reactor.com. Žalbeni postupak je povjerljiv.

U skladu sa zakonskim odredbama (Zakon o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova), J i P omogućuju rješavanje takvih sporova na način da korisnik odabere pružatelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova. Popis pružatelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova dostupan je na sljedećoj poveznici: https://podatki.gov.si/dataset/register-izvajalcev-izvensodnega-resevanja-potrosniskih-sporov

Zakon Republike Slovenije primjenjuje se na Opće uvjete i sve odnose koji proizlaze iz internetskih kupnji. Za rješavanje sporova nadležan je sud u Ljubljani.

VAŽENJE OPĆIH UVJETA

Ova verzija Općih uvjeta vrijedi od 10.10.2020 nadalje.