O KINETIC TEHNOLOGIJI


Kinetic tehnologija je nova “Game Changing” tehnologija ugrađena u proizvod nazvan Kinetic Reaktor. Tehnologija se temelji na novom principu aeracije vode i zaštićena je brojnim patentima i patentnim zahtjevima.

U srcu komore, za tretman vode se koristi hidrodinamička kavitacija, oksidacijski procesi te mehaničke sile. Ovo je glavna razlika prema drugim današnjim metodama obrade vode – Kinetic reaktor nije filtarski uređaj. Kinetic reaktori su vrlo moćni uređaji za sprečavanje stvaranja kamenca, za reduciranje anorganskih i organskih tvari, za degradaciju i uklanjanje mikroorganizama, dezinfekciju i općenito popravljanje organoleptičkih svojstava vode.

Kinetic tehnologija se može primijeniti za obradu vode u vodocrpilištima, postrojenjima za obradu otpadnih vode, industrijskoj proizvodnji, prehrambenoj industriji te u kućanstvima, bilo na gradu ili na selu.

Kinetic tehnologija ima i druga svojstva:

Ogromna prilagodljivost. Kinetic reaktori mogu (i već jesu) primijenjeni na slavinama kućnih korisnika, kao i na izvorišnim te postrojenima za obradu otpadnih voda.

Uvjeti rada. Za ispravan rad, potreban je samo protok vode s tlakom ispod 1 bara. Bez kemikalija, utroška energije i kompliciranih SW operacija.

Primjena. Kinetic reaktori se mogu lako primijeniti zbog lake prilagodljivosti tehnološkim ili prostornim ograničenjima na mjestu ugradnje.

Ekonomičnost. Hrabro tvrdimo – investicija u obradu vode Kinetic tehnologijom je barem ½ jeftinija od drugih tehnologija i praktično nema troškova održavanja.

Sprečava nastanak kamenca

Neutralizira teške metale

Povećava učinak klora

Smanjuje ukupan broj bakterija

Sprečava nastanak biofilma

Ušteda vode

PRIMJENE


Kinetic tehnologija je znanstveno utemeljena tehnologija. Svaka tvrdnja o njezinoj učinkovitosti se temelji na testovima i ispitivanjima u ovlaštenim laboratorijima i institutima. Napravljeni su terenski testovi i set referentnih vrijednosti.

Kamenac. Za učinak smanjenja stvaranja kamenaca se koriste metode difrakcije, rendgen zraka na praškastom uzorku te IR Raman ispitivanja. Ona su pokazala da se više od 99 % CaCO3 taloži u aragonitnoj kristalnoj strukturi umjesto prirodno prisutnom kalcitnom obliku. Običnim riječima, nikakve mehaničke sile ili kemikalije nisu potrebni za uklanjanje kamenca.

Uklanjanje otopljenih teških metala. Otopljeni teški metali u vodi izazivaju brojne probleme u vodovodnoj mreži, kao i samim potrošačima jer željezni talog omogućava razvoj kolonija bakterija.

Dezinfekcija. Onečišćenje bakterijama u vodi se značajno smanjuje. Naši rezultati potvrđuju smanjenje broja bakterija s 1200 jedinica u neobrađenoj vodi na 13 jedinica u vodi nakon obrade, čime se postiže stalna sukladnost sa svim mikrobiološkim parametrima važećih propisa.

LEPEZA PROIZVODA


Centraliziranim pristupom možemo vodu obraditi prije ulaska u distribucijsku mrežu. Na taj način možemo ukloniti sedimente (anorganske i organske tvari nakon oksidacije, kamenac) na način sedimentacija – otvoreni sustav. Neželjene otopljene anorganske tvari se oksidiraju, složene organske tvari se razgrađuju na jednostavnije molekule, CaCO3 je u obliku aragonitne strukture koja ne prianja za površine.

Zatvoreni sustav ne vrši sedimentaciju kao filtraciju.